Een levend netwerk in de stad Antwerpen

Subtitle

Mensen verbinden natuur - Natuur verbindt mensen

Als mensen ‘eilanden’ van natuur met elkaar verbinden, wordt die natuur meer divers en veerkrachtiger. Natuur verbindt mensen en verbindt stad met stadsrand. Een groene ader brengt bovendien rust en leven in een stad van beton, staal en asfalt.


Hier ontdek je de concrete ideeën en de mensen die dit groen netwerk willen realiseren.

Laat het idee leven op de sociale media

Wat zijn de voordelen van natuurverbindingen en hoe zet je het om in de praktijk.