Een levend netwerk in de stad Antwerpen

Subtitle

Blog

view:  full / summary

Van idee naar website in opbouw

Posted by Dirk Cleiren on January 6, 2014 at 8:40 PM Comments comments (120)

Via de website www.mijngroenidee.be kan je stemmen op ideeën voor het vergroenen van steden en gemeenten. Dit idee is gegroeid vanuit mijn job rond de herinrichting van bedrijventerreinen. Natuur kan zijn plekje krijgen op bedrijventerreinen, in sterk verstedelijkt gebied vooral in de marge van groenbuffers, waterbassins, waterlopen en het openbaar domein. Echt interessant wordt het als planten en dierenzich langs die groene structuren kunnen verspreiden naar de groengebieden in de buurt...

Read Full Post »

Rss_feed