Category Options
Add Category Edit Heading Group Move Up Move Down

Een levend netwerk in de stad Antwerpen

Subtitle

Laat het idee van de natuurverbindingen leven! Heb je een goed idee, heb je bedenkingen of suggesties, wil je er een steentje aan bijdragen, ga je er graag over in discussie ... dit is de plek! Registreer je en post dan je berichtje

view:  normal / recent topics
Welkom - jouw idee teltTopicsPostsLast updated
Folder

Wat is jouw gedacht?


Wat vind je van het idee om natuurverbindingen te creëren? Heb je suggesties hoe dit nu best aangepakt wordt? Wat zijn jouw kritische bedenkingen? Wat wil jij doen om het te helpen realiseren?
12
over a year ago
by Tom
Folder

Wie heeft nog goede ideeën ?


Hier kan je goede ideeën lanceren. Ook je opmerkingen en extra suggesties kan je hier kwijt. Wil je er aan meewerken, laat het hier weten!
00
-

Geef je commentaar op de 40 gelanceerde ideeënTopicsPostsLast updated
Folder

Voorstel 01 - Beneden Vliet - Boven Vliet - Grote Struisbeek


Voorstel 01 - Waar wordt best welke soort verbinding gerealiseerd? In functie van welke diersoorten? Welke moeilijkheden moeten opgelost? Vind je het niet haalbaar of heb je bezwaren? Wil je helpen bij de realisatie?
00
-
Folder

Vraag voor verder uitgewerkt idee


Is het voorstel dat je boeit nog niet in detail uitgeschreven? Vraag er hier naar en geef gerust je eigen mening.
00
-