Een levend netwerk in de stad Antwerpen

Subtitle

Het begin van een idee

Via de website www.mijngroenidee.be kan je stemmen op idee├źn voor het vergroenen van steden en gemeenten. Dit idee is gegroeid vanuit mijn job rond de herinrichting van bedrijventerreinen. Natuur kan zijn plekje krijgen op bedrijventerreinen, in sterk verstedelijkt gebied vooral in de marge van groenbuffers, waterbassins, waterlopen en het openbaar domein. Echt interessant wordt het als planten en dierenzich langs die groene structuren kunnen verspreiden naar de groengebieden in de buurt. Dat is iets dat ik voor mijn werk op een bedrijventerrein in Niel moet doen (zie link), dus ik heb wat praktijkervaring kunnen opdoen. Dergelijke inspanningen lonen pas echt de moeite als het netwerk van natuurverbindingen verder loopt.


Met dit idee kan ik in mijn professionele bezigheden niet verder mee aan de slag. Toen ik het idee van de netwerken voor het stadsbestuur in het kader van Stadslab 2050 wat verder uitwerkte, bleek al snel dat er heel wat enthousiasme was voor het idee en voor de uitwerking in 40 concrete voorstellen. De mensen van Stadslab 2050 suggereerden me om het idee te lanceren op de website mijngroenidee.be, wat ik ook deed. In het begin van de kerstvakantie (december 2013) stond het effectief op deze website en kon iedereen op het idee stemmen. Op 1,5 week tijd waren er al 314 mensen die de moeite hadden genomen om zich op die website te registreren en voor het idee te stemmen, een groot succes voor een tot op dat moment onbekend idee.


Ik zoek nu naar een manier om het idee verder te laten groeien, zodat individuen, beleidsmensen en organisaties het nodige kunnen doen om dit idee (in verbeterde en verder uitgewerkte vorm) te realiseren. Met een relatief beperkte kost maak ik nu deze website. Hier kan ik meer informatie kwijt dan op de website mijngroenidee.be. Maar zo geef ik iedereen ook de mogelijkheid om met elkaar te versterken en om met elkaar in discussie te gaan. Hoe meer de website van 'de community' wordt, hoe beter.


De website staat vandaag nog maar in de prille kinderschoenen, maar er komt nog veel meer.


Dirk Cleiren


Over de initiatiefnemer

Dirk Cleiren is milieukundig ingenieur en sedert 1994 professioneel actief bij POM Antwerpen. Daar staat hij in voor de herinrichting van verouderde bedrijventerreinen, waardoor hij ervaring heeft opgedaan met ruimtelijke ordening, mobiliteit, publiek private samenwerking, aanleg van infrastructuur, subsidiedossiers en milieuthema's zoals bodemsanering, afvalverwerking, waterbeheer en natuur.


Het initiatief voor de natuurverbindingen is gegroeid uit zijn professionele activiteiten, de motivatie komt uit de interesse voor natuur. Zo is hij onder meer webredacteur en ere-voorzitter van de Bond Verantwoorde Natuurfotografie. Hij is niet politiek actief en is dat ook niet van plan.