Een levend netwerk in de stad Antwerpen

Subtitle

Wat is LN ?

Levend Netwerk is een idee om dieren een veilige verbinding te geven tussen de natuurgebieden van het verstedelijkt gebied rond Antwerpen.

Levend Netwerk is letterlijk een routeplan op kaart gezet voor al wie iets zinvol wil bijdragen aan ecologische verbindingen in de stad en standsrand. Met 40 lokale ingrepen kan 106 kilometer verbonden natuur gerealiseerd worden.

Levend Netwerk heeft de ambitie om uit te groeien tot een netwerk van 'doeners' die elk hun stukje van het netwerk realiseren. Ze weten zich ondersteund door deskundigen en een maatschappelijk draagvlak voor de opwaardering van de schaarse stukjes natuur.


Waarom ?

Het is al lang gekend dat als je eilandjes natuur met elkaar verbindt, dit niet alleen zorgt voor meer diersoorten en planten in die gebieden, maar ook voor gezondere populaties omdat door uitwisseling tussen gebieden inteelt wordt tegen gegaan. Het beleid van de overheid heeft dit idee al lang omarmd, maar tot een systematische uitvoering van natuurverbindingen is het nog niet gekomen. Levend Netwerk wil daar verandering in brengen. 

Groen is belangrijk voor de leefkwaliteit van een stad. Door de stukken groen met elkaar te verbinden kunnen we ze “oppimpen” tot festijnen van biodiversiteit. Natuur op zich heeft een recreatieve waarde, niet alleen voor de natuurfreak maar er zijn genoeg mensen die vinden dat een beetje ‘wilde natuur’ het leven in de stad en standsrand aangenamer maakt. Natuurverbindingen maken van het (voor)stedelijk groen iets meer ‘wilde natuur’.


Hoe realiseren ?

Het totaalplan oogt indrukwekkend maar een groot deel van het netwerk is met relatief kleine ingrepen mogelijk. Met aangepast onderhoud van wegbermen, spoorbermen en waterlopen geraken we al een eind, op voorwaarde dat we het combineren met de aanleg van buizen onder wegen en draadafspanningen, zodat kleine dieren zoals Wezel en Egel veilig kunnen “oversteken”. Voor grotere dieren zoals Ree, zijn andere maatregelen nodig (zie de pagina over Ree). 

Via Levend Netwerk worden eigenaars en beheerders warm gemaakt om het idee te omarmen. Overheden en verenigingen helpen bij de realisatie. In het Antwerpse worden bovendien continu wegen heraangelegd en nieuwe infrastructuur gepland. Waar dit overlapt met het Levend Netwerk, kunnen natuurverbindingen makkelijk meegenomen worden in het ontwerp, zonder dat dit tot grote meerkosten leidt.


Wat kan LN voor jou betekenen?

Een actie helpen realiseren op een stuk van het Levend Netwerk is veel nuttiger en daarom geeft het extra voldoening voor wie helpt. Stel: je wil gerust iets doen voor meer en wildere natuur in je buurt, maar weet niet goed hoe. Een van de 40 voorstellen uit het Levend Netwerk boeit je extra. Check of er op de site al dieper ingegaan is op het voorstel. Ga dan naar het forum, registreer je en laat daar je een berichtje achter met je suggesties en je interesse. Levend Netwerk zorgt er voor dat mensen van allerlei pluimage kunnen samenwerken. Levend Netwerk groepeert ook voor dat alle kennis die nodig is: hoe inrichten voor welke soorten, hoe verder beheren, wat kost het en hoe financiering rond krijgen, ...


Nog meer uitleg over het idee kan je lezen op de pagina Waarom en hoe?