Een levend netwerk in de stad Antwerpen

Subtitle

Ree: enkele recente waarnemingen in onze regio

Hove, Lintsesteenweg, in buurt Bos van Moretus. 25/12/2013
(foto: Julien Dua)

Schilde 'S Gravenwezel, 10/09/13
(foto: Robert Wuyts)

Hobokense Polder, 8/08/13

(foto: Guy Borremans)

Kapellen, Het Rood en omgeving, 9/07/13

(foto: Robert Wuyts)

Edegem, buurt Prins Boudewijnlaan, 29/06/13

(foto: Marc van den Bril)

Schijnvallei, Oelegem, buurt Vrieselhof, 25/06/13

(foto: Robert Wuyts)

Brasschaat, Peerdsbos, 23/06/13

(foto: Wout vande Sompele)

Brasschaat, De Inslag, 17/06/13

(foto: Robert Wuyts)

Schoten, Vordenstein, 20/04/13

(foto: Pros De Lang)

Schilde, 27/03/13

(foto: Robert Wuyts)

Kontich, 15/03/13

(foto: Johan Claessens)

Schijnvallei, Schilde, park Schildehof, 26/02/13

(foto: Kris Boers)

Bron:  Waarnemingen afkomstig van Waarnemingen.be, een initiatief van Natuurpunt Studie vzw en de Stichting Natuurinformatie

Copyright foto's: de vermelde fotografen (uit respect voor het auteursrecht zijn de beelden niet gekopieerd naar deze site, de getoonde beelden zijn enkel een live link naar de originele website)

Meer informatie over de Ree in onze regio

Waar komt ze voor?

De Ree is het grootste landzoogdier van onze regio. Net buiten de stad komt ze nog in gezonde populaties voor, maar ook heel dicht bij de stad wordt af en toe een eenzaam exemplaar gezien. Zo zijn ze al gezien in het Rivierenhof (in 2011), de Hobokense Polder, in Edegem en in de Oude Landen te Ekeren (in 2009). De ree in de Hobokense Polder heeft de Schelde overgezwommen, een hele prestatie!


In de directe omgeving van Antwerpen worden ze regelmatig gezien in de bossen van onder andere Kapellen (tot bijna in het centrum), Brasschaat (zelfs in het Peerdsbos), Hove/Boechout (bvb. Bos Van Moretus) en Schoten/Schilde (tot in Wijtschot). Die bossen sluiten aan op bosrijke gebieden verder weg van Antwerpen.


Op het verspreidingskaartje hieronder kan je zien waar de Ree in de regio voorkomt. Waarnemingen 2008-2013 (bron: waarnemingen.be, volg directe link)

Welke natuurverbindingen kunnen de Ree helpen?

De grote snelwegen en kanalen vormen de grootste barrières voor de Ree. Ontsnipperende maatregelen voor de ree zijn ecoducten en grote faunatunnels en kosten dus veel geld. Dat maakt het niet gemakkelijk, maar als ze er komen moet het gebeuren op heel goed gekozen plaatsen. Als faunapassages geschikt zijn voor ree, kunnen heel wat andere dieren er ook van profiteren. Op het verspreidingskaartje hier boven staan in het rood mijn concrete voorstellen voor verbindingen voor ree.


Twee voorstellen voor het zuiden van Antwerpen:

Ten zuiden van Antwerpen zouden reeën terug de natuurgebieden van Hemiksem, Rumst, Aartselaar, Wilrijk en Hoboken kunnen koloniseren als ze de E19 en A12 zouden kunnen kruisen. Het Agentschap Natuur en Bos heeft reeds een voorstel gelanceerd voor een ecoduct over de E19 tussen Edegem en Wilrijk (zie voorstel 26). Dit exact op de plek waar in mei 2012 een ree op de snelweg werd doodgereden. Zo kunnen de reeën van het Bos van Moretus in Boechout en Hove via de voormalige reservatiestrook voor de grote ring over de E19 tot in de vallei van de Mandoerse Beek geraken (waar een voorstel ligt voor een stadsrandbos). Via Rumst kunnen ze dan vlot tot aan de natuurgebieden langs de Rupel geraken (waar er in 2011 al eentje werd gespot). Als er een grote ecotunnel onder de A12 ter hoogte van de ISVAG verbrandingsoven zou kunnen komen (op het traject van de Grote Struisbeek), kunnen ze Hemiksem, Schelle en Niel bereiken, tot aan de oever van de Schelde. In Niel en Schelle kunnen ze dan hun soortgenoten ontmoeten.

Over het Albertkanaal?

Het komt wel meer voor dat reeën in het Albertkanaal belanden en dan niet meer via de steile oevers uit het water geraken. Zie onder meer het bericht van Natuurhulpcentrum uit 2012, een nieuwsartikel uit 2009 en een parlementaire vraag uit 2005. Hieruit leren we dat er meer uitstapplaatsen nodig zijn waar reeën het kanaal kunnen overzwemmen. Dit zou een goed idee zijn ter hoogte van Schoten/Wijnegem, Ranst (restauratie Schijnvallei) en ter hoogte van de knoop E313/E34 waar nog ongebruikte bruggen misschien dienst kunnen doen als faunatunnel. Vanaf deze knoop geraken reeën tot in het Bos van Ranst en via de reservatiestrook van de grote ring tot in Boechout en Hove. In noordelijke richting kunnen ze de Antitankkracht volgen.

Op de grens van Schoten en Wijnegem is het misschien een goed idee om samen met de geplande verplaatsing van de Hoogmolenbrug een ecoduct te voorzien. De Hoogmolenbrug moet afgebroken worden in functie van de scheepvaart en komt misschien te liggen op de reservatiestrook voor de A102. Een ecoduct is misschien een van de natuurcompensaties die nodig zijn indien de A102 effectief op deze plek onder de grond komt (zie voorstel 34). Op deze manier kunnen de dieren van de Schijnvallei doorstoten tot de populatie in Schoten en Brasschaat. Dit idee sluit heel goed aan op andere voorstellen zoals het Park Groot Schijn, het idee rond het oostelijk stadsrandbos en de voorstellen van het provinciebestuur rond de herinrichting van de bedrijventerreinen rond het Albertkanaal.

Soort faunapassage


Volgens het rapport "Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur" van het Nederlandse ministerie voor infrastructuur en milieu (juni 2013), zijn er vier erg geschikte types van faunapassages voor Ree. Nadeel is dat ze allemaal nogal groot moeten zijn willen ze echt functioneel zijn. Ook het gebied aan beide kanten van de passage moet uiteraard geschikt zijn.

Meer info over de Ree

Op het internet staat gelukkig niet alleen hoe je een reestoofpotje klaarmaakt, er zijn enkele sites met meer info over het dier. De website van het ANB bevat ook de regels voor de jacht, want stroperij vormt geregeld een serieus probleem voor deze soort.

http://waarnemingen.be/soort/info/418

http://www.natuurpunt.be/nl/biodiversiteit/dieren-in-nesten/het-ree_2956.aspx

http://www.natuurenbos.be/nl-BE/Natuurbeleid/Wildbeheer/Soorten/Grof_wild/Ree.aspx 


(foto's bovenaan deze pagina zijn van Filip van Boven - klik voor meer reeënfoto's)

Geef je commentaar of deel het met de wereld