Een levend netwerk in de stad Antwerpen

Subtitle

Naam voorstel 1: Beneden Vliet - Boven Vliet - Struisbeek


Waar ligt de verbinding?

De verbinding bestaat uit de belangrijkste onbevaarbare waterloop ten zuiden van Antwerpen, vanaf de Isvag verbrandingsoven in Wilrijk tot de monding in de Schelde ter hoogte van de Abdij van Hemiksem. In dit raject heeft de waterloop drie namen: Struisbeek, Boven Vliet en Beneden Vliet. Dit met inbegrip van de begeleidende natuur en overstromingsgebieden.


Beschrijving van huidige situatie en uitdagingen:

De waterloop is nu reeds een erg belangrijke verbindingsas voor natuur. Het is een belangrijke ruggegraat van het hele netwerk van natuurverbindingen. De monding aan de Schelde ligt op slechts 350 meter vogelafstand van het overstromingsgebied Bazel Rupelmonde op de linkerscheldoever. Op veel plaatsen is de waterloop nog mooi meanderend, waar die boscomplexen en een groot golfterrein doorsnijdt welke op hun beurt verbindingen leggen met achterliggende natuurgebieden. Op enkele plaatsen is de waterloop minder van kwaliteit doordat ze is rechtgetrokken in functie van wegen, landbouw of industrie. Er zijn een beperkt aantal barrières ter hoogte van wegen en eigendomsgrenzen die de natuurverbinding kunnen hypothekeren. Ook de waterkwaliteit is niet optimaal, waarschijnlijk deels veroorzaakt doordat bij hevige regenbuien ongezuiverd rioolwater ter hoogte van de rioolwaterzuivering van Aquafin in de waterloop komt. 


Actieplan:

Een actieplan wordt als volgt opgemaakt:


    • Kies de soorten waarvoor je de verbinding geschikt zou willen maken
    • Confronteer de eisen van die soorten met de huidige situatie. Welke barrières weg te werken?
    • Bepaal een haalbaar en een wenselijk scenario, met verantwoordelijkheden en budgetten voor inrichting en beheer

Het actieplan voor deze natuurverbinding krijgt vorm als lokale mensen en specialisten hun kennis en ideeën samenbrengen.


Ontdek meer:

Bekijk dit en alle voorstellen op Google maps

Download het plan met aanduiding van de ligging: luchtfoto voorstel 01 (klik met rechtermuisknop en kies "save as")

Download bestand voor gebruik in Google Earth: kmz file voorstel 01


Geef je mening en doe mee:

Op het forum kan je al je bedenkingen en suggesties kwijt. Het is ook de ideale plek om te laten weten dat je het voorstel mee wil helpen realiseren.


Like of deel via sociale media: